Právne vzory zadarmo

Na tejto stránke nájdete vzory základných právnych úkonov, ktoré používam bežne pri poskytovaní právnych služieb. Predmetné vzory tu zverejňujem, keďže niektorí využívate právne vzory, ktoré si upravujete vo vlastnej réžii a advokáta kontaktujete v prípade, ak sa chcete poradiť, prípadne potrebujete vykonať nejaké úpravy dokumentov, ktoré vyžadujú odbornú pomoc advokáta. To, že dokumenty tu zverejňujem, neznamená, že Vám hotové dokumenty nepripravím, ak sa na tom dohodneme.

Na tomto mieste si môžete vzory voľne stiahnuť, upraviť a používať. Kopírovanie a iné šírenie nie je zakázané, je priam vítané. Môžte si ich pokojne zavesiť na vlastný web a môže si ich hocikto ďalej stiahnuť a používať. Vy musíte sami správne vyhodnotiť, ktorý dokument sa hodí na Vašu stiuáciu. Pre uľahčenie som pripravil aj viaceré verzie dokumentov, pričom z názvu dokumentu, je vždy zrejmé, na akú situáciu sa hodí. V dokumentoch sú často umiestnené komentáre, kde vysvetľujem bližšie, čo predmetný dokument znamená, prípadne, čo je potrebné do neho dopniť. V dokumentoch sú žltým vyznačené miesta, kde je potrebné dopísať vlastný text.

Čo od Vás očakávam?

Ak budete potrebovať poradiť, upraviť predmetné dokumenty či vznikne nejaký spor vypývajúci z týchto dokumentov, tak ma prosím kontaktujte a dohodneme sa na poskytnutí právnych služieb z mojej strany. Ak si budete chcieť overiť, či ste správne vyplnili alebo upravili vzor, kontaktujte ma a dohodneme sa na odmene za kontrolu dokumentu.

Na každom dokumente na prvej strane v jeho päte je uvedený text:

Právny dokument vychádza zo vzoru uverejneného na stránke advokáta JUDr. Romana Frnča - www.frnco.sk. Vzor je možné ľubovoľne upravovať, dopĺňať. Zodpovednosť za správnosť vyplnenia a správnosť zvolenia dokumentu nesú zodpovednosť zmluvné strany. V prípade spornosti výkladu je možné kontaktovať uvedeného advokáta.

Ak si uvedené dokumenty umiestnite na svojom webe, tento text nemažte. Ak podpisujete konkrétny dokument, uvedenú pätu si môžete ponechať, aby ste nestratili kontakt na mňa. Ak ju však vymažete, nič sa nestane.Legislatíva týkajúca predmetných právnych vzorov sa môže kedykoľvek zmeniť. Dokumenty budem pribežne aktualizovať a prípadne pridávať nové, avšak za aktuálnosť dokumentov nemôžem niest zodpovednosť, v prípade, ak si ich neobjednáte ako platenú službu.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti ak má zamestnanec zodpovedať za tovar, ceniny, či peniaze
zverejnené: 9.1.2017
Dohoda o pracovnej činnosti
zverejnené: 9.1.2017
Dohoda o skončení dohody, pracovnej činnosti, či inej dohody, v zmysle zakonníka práce
zverejnené: 9.1.2017
Dohoda o skončení pracovného pomeru
zverejnené: 9.1.2017
Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti, ak ju uzatvára jeden zamestnanec so zamestnávateľom
zverejnené: 9.1.2017
Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti
zverejnené: 9.1.2017
Dohoda o vykonaní práce
zverejnené: 9.1.2017
Jednoduchá kúpna zmluva, vhodná ak predávate veci menšej hodnoty
zverejnené: 9.1.2017
Kúpna zmluva na auto
zverejnené: 9.1.2017
Nájomná zmluva k poľnohospodarskej pôde
zverejnené: 9.1.2017
Nájomná zmluva na auto
zverejnené: 9.1.2017
Potvrdenie o zvereni predmetu zamestnancovi
zverejnené: 9.1.2017
Splnomocnenie
zverejnené: 9.1.2017
Zmluva o kratkodobom nájme bytu
zverejnené: 9.1.2017
Zmluva o nájme bytu
zverejnené: 9.1.2017
Zmluva o postúpení pohľadávky, ak ste sa s niekym dohodli, že mu postúpite dlh, ktorý Vám niekto dlží
zverejnené: 9.1.2017
Zmluva o pôžičke
zverejnené: 9.1.2017
Zmluva o tichom spoločenstve
zverejnené: 9.1.2017
Zmluva o zrušení vecného bremena
zverejnené: 9.1.2017

Online poradňa

Potrebujete riešiť nejakú právnu vec a chcete sa poradiť? Napíšte mi. Platiť za radu budete až v prípade, ak sa na tom dohodneme.